SZUKAJ:   
 zarejestruj się    zaloguj się  

LIKWIDACJA SKLEPU ONLINE

UWAGA! ZWIĘKSZAMY RABAT! TOTALNA WYPRZEDAŻ FIGUREK TOYCRAFT!

RABAT NA WSZYSTKO - 50%.

WYPRZEDAŻ TRWA DO KOŃCA LISTOPADA

RABAT NALICZA SIĘ PODCZAS WKŁADANIA PRODUKTÓW DO KOSZYKA.


-50%

Kategorie

Alien i Predator
Comics and superheroes
Film
Game of Thrones
Gremlins
HOBBIT / LOTR
Horror i monsters
Muzyka
NBA
Star Wars
Dinozaury
Inne

ściągnij cennik off-line


Twój koszyk


  brak produktów w koszyku!Producenci

Wysyłka

Tu sprawdź gdzie jest Twoja paczka

tu możesz sprawdzić status przesyłki 
Do każdego zamówienia należy doliczyć koszt wysyłki paczki kurierem w Polsce

11 zł - płatność przelewem
15 zł - płatnosć przy odbiorze
Dostawa w 2 dni robocze w godz. 8.00 - 17.00


 REKLAMACJE


REKLAMACJA PRODUKTU
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

 

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad. Wszystkie oferowane w Sklepie produkty są fabrycznie nowe, spełniają unijne wymagania dotyczące bezpieczeństwa CE, są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały leganie wprowadzone na rynek polski. 

2. Reklamacji podlega towar z tytułu rękojmi, na podstawie przepisów kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące prawa.

3. Sklep jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedawana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili.

3.1. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
Sprzedawca odpowida z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.


3.2.
Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

Rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w oznaczony w umowie lub wynikający z okoliczności lub przeznazczenia,

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego;

c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia;

d) została Kupującemu wadana w stanie niezupełnym.

3.3.  Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może:

- zażądać naprawy

- zażądać wymiany na produkt wolny od wad

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady)

- odstąpić od umowy (Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna).

 

3.4. Sprzedawca jest zwolniony z odpowidzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

4. Reklamacja dotycząca rękojmi może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

a) pisemnie  na adres F.H. MILBI, ul. Sielska 95, 05-500 Siedliska

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: toycraft@onet.eu

4.1. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Na życzenie możemy przesłać poprzez email gotowy Formularz reklamacyjny.

 

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Sielska 95, 05-500 Siedliska.

Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupujacego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 7.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Kupującego, o którym mowa w pkt. 7.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Kupującego żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

8. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

Wzór zgłoszenia reklamacyjnego:

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

 

 

Imię i nazwisko reklamującego...................................................................................................

Adres do korespondencji ....................................................................................................................      

Adres email   ..............................................................................     

Numer zamówienia ...................................................................                             

Data zamówienia/zawarcia umowy  ...............................................

Nazwa towaru, numer katalogowy ...................................................................................             

Cena towaru PLN ..........................................................

Numer dowodu sprzedaży .......................................................

Termin stwierdzenia niezgodności towaru z umową........................................................................

 Opis niezgodności towaru z umową podana przez reklamującego:

....................................................................................................... ...........................................

...................................................................................................................................................

Żądanie reklamującego:

nieodpłatna naprawa*/ wymiana na nowy*/ obniżenie ceny*/ zwrot towaru - odstąpienie od umowy*

 

Rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie lub wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego;

c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia;

d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 

 

                                                                                             

 

 

ZWROT PIENIĘDZY

(tylko w przypadku żądania obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy)

 

Nazwa banku i numer rachunku bankowego ..........................................................................................

.................................................................................................................................................................

Inny sposób zwrotu pieniędzy ................................................................................................................

 

 

 

......................................................  

Podpis reklamującego
 
(jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

*niepotrzebne skreślić
** wypełnia sprzedający

 

 

 Termin ustosunkowania się sprzedawcy do reklamacji: 14 dni.

 

 TOYCRAFT - Figurki Copyright TOYCRAFT, Prawa zastrzeżone E-mail: toycraft@onet.pl

Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zawartość 'TOYCRAFT - Figurki' stanowi zaproszenie do składania ofert.
 Sklepy internetowe cStore 2008(C)